Tarieven

voor uw gebit

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2021.

C11Periodieke controle€ 22,91
C13Probleemgericht consult€ 22,91
C91Pocketregistratie€ 36,18
C92Parodontiumregistratie€ 72,35
   
b.  
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 22,91
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt€ 108,53
C29*Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 30,15
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€ 60,29
   
c.Toeslagen en diversen 
C80Mondzorg aan huis€ 18,09
C84Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€ 48,23
C85Weekendbehandeling€ 22,91
C86Avondbehandeling€ 22,91
C87Nachtbehandeling€ 22,91
a.Diagnostisch onderzoek
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€ 16,88
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€ 12,66
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 72,35
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 72,35
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 26,53
X24Maken en beoordelen schedelfoto€ 32,56
X34Beoordelen schedelfoto€ 24,12
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 204,99
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 60,29
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 13,52
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 13,52
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 13,52
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 27,13
M32*/**Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€ 18,09
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 6,03
M40Fluoridebehandeling€ 15,07
M61*Mondbeschermer€ 27,13
M80*Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 52,45
M81*Behandeling van witte vlekken, volgend element€ 28,94
A15Oppervlakte verdoving€ 7,84
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 15,07
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatiekostprijs
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€ 30,15
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€ 30,15
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€ 37,38
V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 25,32
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 40,40
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 52,45
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 73,56
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 37,38
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 52,45
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 64,51
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer€ 85,61
V91Eénvlaksvulling composiet€ 48,23
V92Tweevlaksvulling composiet€ 63,31
V93Drievlaksvulling composiet€ 75,37
V94Meervlaksvulling composiet€ 96,47
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)€ 72,35
V30Fissuurlak eerste element€ 27,13
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting€ 15,07
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 6,03
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 12,06
V70*Parapulpaire stift€ 12,06
V80*Wortelkanaalstift€ 21,10
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 9,04
a.Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning 
   
E01Wortelkanaalbehandeling consult€ 22,91
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 42,20
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 33,16
   
b.Wortelkanaalbehandeling 
   
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit  
E60*Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 48,23
   
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd  
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€ 48,84
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 108,53
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 156,76
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 204,99
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 253,23
E85Elektronische lengtebepaling€ 15,07
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 18,09
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 48,23
   
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen  
E51Verwijderen van kroon of brug€ 36,18
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 30,15
E53Verwijderen van wortelstift€ 42,20
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 30,15
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 30,15
E56*Voortgezette behandeling met iatrogene schade€ 42,20
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 30,15
   
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt  
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 84,41
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 54,26
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€ 45,22
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 48,23
   
Initiële wortelkanaalbehandeling  
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 60,29
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 30,15
   
Bleken  
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 48,23
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 18,09
E97*Uitwendig bleken per kaak€ 75,37
   
Behandeling trauma-element  
E40Directe pulpa-overkapping€ 30,15
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 12,06
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 24,12
E44Verwijderen spalk, per element€ 6,03
   
Aanbrengen rubberdam  
E45Aanbrengen rubberdam€ 12,06
   
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen  
E31Snij-/ hoektand€ 120,58
E32Premolaar€ 168,82
E33Molaar€ 217,05
E34*Aanbrengen retrograde vulling€ 24,12
E36*Het trekken van een element met re-implantatie€ 84,41
E37Kijkoperatie€ 72,35
   
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen  
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen€ 60,29
   
Gebruik operatiemicroscoop  
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 81,39
   
Gebruiksklaar maken praktijkruimte  
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 60,29
a.Inlays en kronen 
R08*Eénvlaks composiet inlay€ 72,35
R09*Tweevlaks composiet inlay€ 138,67
R10*Drievlaks composiet inlay€ 180,88
R11*Eénvlaksinlay€ 108,53
R12*Tweevlaksinlay€ 168,82
R13*Drievlaksinlay€ 241,17
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van
indirecte restauraties
€ 30,15
R24*Kroon op natuurlijk element€ 265,28
R34*Kroon op implantaat€ 241,17
R29*Confectiekroon€ 54,26
R31Opbouw plastisch materiaal€ 60,29
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode€ 60,29
R33*Gegoten opbouw, directe methode€ 120,58
   
b.Brugwerk 
R40*Eerste brugtussendeel€ 180,88
R45*Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 90,44
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 150,73
R50*Metalen fixatiekap met afdruk€ 30,15
R55*Gipsslot met extra afdruk€ 30,15
R60*Plakbrug zonder preparatie€ 120,58
R61*Plakbrug met preparatie€ 180,88
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 42,20
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 24,12
   
c.Restauraties diversen 
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 66,32
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 66,32
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 24,12
R75*Opnieuw vastzetten plakbrug€ 60,29
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 30,15
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 30,15
   
d.Schildje van keramiek of kunststof 
R78*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 72,35
R79*Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 120,58
   
e.Temporaire voorzieningen 
R80*Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€ 30,15
R85*Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€ 12,06
R90*Gedeeltelijk voltooid werkNaar gelang het
stadium waarin de
tandheel-kundige
werkzaamheden
verkeren
a.  
 Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD) 
   
Onderzoek/diagnostiek bij OPD  
G21Functieonderzoek kauwstelsel€ 108,53
G22Verlengd onderzoek OPD€ 217,05
G23Spieractiviteitsmeting en registratie€ 96,47
   
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21)  
G41Consult OPD-therapie A (niet-complex)€ 63,31
G62*Stabilisatieopbeetplaat€ 162,79
G68*Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk€ 48,23
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€ 72,35
   
Therapie bij OPD B (complex), na tenminste verlengd onderzoek OPD (G22)  
G43Consult OPD-therapie B (complex)€ 121,79
G44*Therapeutische injectie€ 66,32
G46*Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig)€ 48,23
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€ 120,58
   
b.Beetregistraties 
G10Niet-standaard beetregistratie€ 90,44
   
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10  
G11Scharnierasbepaling€ 90,44
G12Centrale relatiebepaling€ 84,41
G13Protrale/laterale bepalingen€ 60,29
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 542,63
G16Therapeutische positiebepaling€ 30,15
G20Beetregistratie intra-oraal€ 60,29
   
Diversen  
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 30,15
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur€ 32,56
G65*Indirect planmatig inslijpen€ 331,61
G69*Beetbeschermingsplaat€ 66,32
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 60,29
   
c.Snurk- en slaapstoornisbeugel 
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 301,46
G72Controlebezoek MRA€ 30,15
G73*Reparatie MRA met afdruk€ 48,23
   
d.Myofunctionele apparatuur 
G74Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur€ 127,22
a.Onderdeel A 
H11Trekken tand of kies€ 45,22
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 33,76
H21Kosten hechtmateriaal€ 6,18
H26Hechten weke delen€ 66,32
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling€ 60,29
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 18,09
b.Onderdeel B 
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 60,29
H33Hemisectie van een molaar€ 72,35
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 72,35
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 54,26
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 36,18
   
Wortelpuntoperatie per tandwortel  
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 72,35
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€ 96,47
H44Primaire antrumsluiting€ 66,32
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 84,41
   
Cyste-operatie  
H60Marsupialisatie€ 84,41
H65Primaire sluiting€ 162,79
   
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen  
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 84,41
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 162,79
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 114,55
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 192,93
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit€ 36,18
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit€ 30,15
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 60,29
P10*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen€ 90,44
P15*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen€ 180,88
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 66,32
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 18,09
P34*Frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 247,20
P35*Frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 337,64
P31*Wortelkap met stift€ 150,73
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls€ 90,44
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 60,29
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element€ 15,07
P45*Noodkunstgebit€ 120,58
   
a.Volledig kunstgebit 
P21*Volledig kunstgebit bovenkaak€ 180,88
P25*Volledig kunstgebit onderkaak€ 241,17
P30*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 391,90
   
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit  
P36Individuele afdruk zonder randopbouw€ 30,15
P14Individuele afdruk met randopbouw€ 66,32
P27Reoccluderen€ 60,29
P37Frontopstelling in aparte zitting€ 36,18
P28Naregistratie en remounten€ 60,29
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur€ 66,32
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone€ 90,44
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk€ 30,15
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling€ 30,15
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen€ 36,18
   
Overige  
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 48,23
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€ 42,20
P01*Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 42,20
P02*Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 90,44
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€ 60,29
P04*Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 90,44
P70*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€ 168,82
P07*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 18,09
P08*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 48,23
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak€ 42,20
P51*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 42,20
P52*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 90,44
P53*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€ 60,29
P54*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 90,44
P57*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 18,09
P58*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 48,23
P78*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak€ 48,23
P79*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak€ 48,23
a.Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen 
   
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 174,85
T021Grondig reinigen wortel, complex€ 32,56
T022Grondig reinigen wortel, standaard€ 24,12
   
T032Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 108,53
T033Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 66,32
T042Consult parodontale nazorg€ 91,64
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 121,79
T044Complex consult parodontale nazorg€ 162,19
   
Parodontale chirurgie  
T070Flapoperatie tussen twee elementen€ 195,95
T071Flapoperatie per sextant (één zesde deel)€ 301,46
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)€ 361,75
T073Directe postoperatieve zorg, kort€ 60,29
T074Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€ 162,19
T076Tuber- of retromolaarplastiek€ 75,37
   
b.Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) 
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a  
T101Tandvleestransplantaat€ 105,51
T102Tuber- of retromolaarplastiek€ 57,28
T103Tandvleescorrectie per element€ 150,73
   
Toepassen van regeneratietechniek  
T111*Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 361,75
T112*Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 120,58
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 195,95
   
Parodontale kroonverlengingsprocedure  
T121Kroonverlenging per element€ 195,95
T122Kroonverlenging per sextant€ 361,75
   
Mucogingivale chirurgie  
T141Tandvleestransplantaat€ 114,55
T142*Recessie bedekking met verplaatste lap€ 361,75
   
Directe postoperatieve zorg  
T151Directe postoperatieve zorg, kort€ 60,29
T152Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€ 162,19
   
Diversen  
T161**Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 42,20
T162Behandeling tandvleesabces€ 81,39
T163*Toepassing lokaal medicament€ 65,12
T164*(Draad)Spalk€ 24,12
T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 60,29
J97Overheadkosten implantaten€ 179,60
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 101,64
   
a.Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning 
J01Initieel onderzoek implantologie€ 66,88
J02*Verlengd onderzoek implantologie€ 102,90
J03*Proefopstelling€ 138,91
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 46,30
   
b. IPre-implantologische chirurgie 
J09*Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€ 246,95
J10*Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 154,35
J11Prepareren donorplaats€ 138,91
J12*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 149,20
J13*Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 72,03
   
b. IIPre- en per-implantologische chirurgie: diversen 
J06Vrijleggen foramen mentale€ 30,87
J15*Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio€ 87,46
J17*Aanvullende ophoging bodem bijholte€ 133,77
J18*Ophoging bodem bijholte orthograad€ 61,74
J19Toeslag esthetische zone€ 66,88
   
c.Implantologische chirurgie 
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 235,12
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak€ 97,24
J23*Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)€ 77,17
J29*Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)€ 36,53
J26Moeizaam verwijderen implantaat€ 169,78
J36Verwijderen implantaat€ 33,96
J27Vervangen eerste implantaat€ 235,12
J37Vervangen volgend implantaat€ 97,24
J39Uitvoeren autotransplantaat€ 179,56
J88Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)€ 179,56
   
d.Diversen 
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruikkostprijs
J08*Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 20,58
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats€ 108,04
J81Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie€ 115,76
J32*Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€ 118,33
J33Kosten implantaat€ 330,87
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€ 10,29
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat€ 24,18
J87*Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat€ 267,53
   
e.Mesostructuur 
J45*Plaatsen eerste drukknop€ 123,48
J41*Plaatsen elke volgende drukknop€ 36,01
J42*Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€ 210,94
J43*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 66,88
J44*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 25,72
   
f.Prothetische behandeling na implantaten 
J50*Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€ 529,92
J51*Onder klikgebit€ 344,71
J52*Boven klikgebit€ 344,71
J53*Omvorming klikgebit€ 102,90
J54*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 133,77
J55*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 154,35
J56*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 180,07
J57Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€ 87,46
J58Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten€ 113,19
J59Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten€ 138,91
   
g.Nazorg implantologie 
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 56,59
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 92,61
   
h.Prothetische nazorg 
J70*Opvullen zonder staafdemontage€ 144,06
J71*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 180,07
J72*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 205,79
J73*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 231,52
J74*Reparatie zonder staafdemontage€ 56,59
J75*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 108,04
J76*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 133,77
J77*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 159,49
J78*Verwijderen én vervangen drukknop€ 25,72
   
i.Ketenzorg implantologie 
J80Twee implantaten in de onderkaak voor
een implantaatgedragen kunstgebit
€ 523,75
U25*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€ 13,73
U35*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€ 15,84
U05*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€ 15,84
   
XVI Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)  
Y01Informatieverstrekking, per vijf minuten€ 13,73
Y02Onderlinge dienstverleningMaximum

* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Bron: Tandartsverzekering.nl